Dysleksja jest zaburzeniem rozwojowym, które zazwyczaj pojawia się w wieku szkolnym, czyli około szóstego lub siódmego roku życia. Nie jest to zaburzenie psychiczne, lecz pewna dysfunkcja rozwojowa, która objawia się specyficznymi trudnościami w nauce. Diagnozę dysleksji może postawić psycholog dziecięcy.

Dysleksja może być skutecznie leczona w Warszawie

leczenie dysleksji warszawaDysleksja jest jednym z wielu zaburzeń rozwojowych wieku dziecięcego. Objawia się specyficznymi trudnościami w nauce, zwłaszcza w nauce czytania i pisania. Zaburzenie to ma podłoże neurologiczne. Dziecko z dysleksją przejawia specyficzne zaburzenia poznawcze w zakresie percepcji wzrokowej i przestrzennej oraz zdolności rozumienia słów. Dzieci z dysleksją przejawiają poważne trudności w nauce ortografii, czytania oraz interpretacji tekstu. Jest to zaburzenie powszechnie występujące. Trudnościom tego rodzaju można jakoś zaradzić, pod warunkiem jednak, że zastosujemy profesjonalne leczenie dysleksji Warszawa należy do największych miast w Polsce. W stolicy istnieje wiele poradni pedagogiczno-psychologicznych oraz gabinetów prywatnych, w których swe usługi świadczą doświadczeni psychologowie specjalizujący się w diagnozie oraz terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Za pomocą odpowiednich metod korekcyjnych oraz intensywnych ćwiczeń dysleksję można wyleczyć. Potrzeba jedynie cierpliwości i wytrwałości. Dziecko powinno otrzymać niezbędne wsparcie ze strony dorosłych.

Zaburzenia rozwojowe wieku dziecięcego nie są wcale takim rzadkim zjawiskiem. Wczesna diagnoza i odpowiednia interwencja mogą pomóc dziecku pokonać trudności. Zaburzenia z pewnością nie należy lekceważyć. Pogłębiające się trudności w nauce czytania i pisania mogą przyczynić się do kłopotów dziecka w szkole. W terapii dysleksji pomoże dobry psycholog.